Нормативно-правовые акты, регулирующие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ

З ДОРОГОЦІННИМИ МЕТАЛАМИ ТА ДОРОГОЦІННИМ КАМІННЯМ

 

Повний текст Закону України від 24.05.2012 р. №4834-VI "Про внесення змін до Податкового Кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм"

 

1. Закон України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» від 18 листопада 1997 року № 637/97-ВР.

2.   Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 1 червня 2000 року № 1775-III . (неактуален в настоящий момент)

3.    Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання господарської діяльності» від 19.10.2010 р. № 2608-VІ.

4.    Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV.

5.    Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV.

6.    Постанова КМУ «Про затвердження переліку органів ліцензування» від 14 листопада 2000 р. № 1698.

7.    Постанова КМУ «Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу»  від 29 листопада 2000 р. № 1755.

8.    Постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.1998 № 802 «Про Правила торгівлі дорогоцінними металами (крім банківських металів) і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням у сирому та обробленому вигляді і виробами з них, що належать суб'єктам підприємницької діяльності на праві власності».

9.    Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.1999 № 460  «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі ювелірними та іншими виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння».

10.  Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства фінансів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, з виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівлі виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, зі збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння» від 26 грудня 2000 року № 82/350.

11.  Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння; з виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівлі виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння; зі збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння» від 1 серпня 2001 року № 102/362.

12.  Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Правил комісійної торгівлі ювелірними та іншими виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння» від 27.10.2004 № 678.

13.  Наказ Міністерства фінансів України  від 06.04.1998 № 84 «Про затвердження Інструкції про порядок одержання, використання, обліку та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння».

14.  Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження форми звіту про операції з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням та порядку його складання» від 07.07.2008 № 894.

15.  Постанова КМУ від 13 січня 2010 р, № 21 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 р. № 1755».

16. Налоговый кодекс Украины. Сайт, посвященныйобсуждению и коментариям к Налоговому Кодексу Украины. 

17. Наказ Укрсоюзсервісу "Про затвердження форм документів суворої звітності та Інструкції щодо їх використання" № 8 від 29.09.95 (форма ПО-Ю1) 

18. Інструкція щодо надання послуг з ремонту та виготовлення ювелірних виробів  та  інших  виробів  з дорогоцінних  металів і дорогоцінного каміння

 

Повний текст Закону України від 24.05.2012 р. №4834-VI "Про внесення змін до Податкового Кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм"